Utbildningar i Lifespan Integration terapi

Här beskriver vi de olika utbildningsnivåerna i Lifespan Integration Terapi.

Grundkurs

Lifespan Integration Grundkurs – 2 dagar

Under denna kurs får deltagarna lära sig Lifespan Integrations bakgrund och teori. Man får en översikt av de olika LI protokollen, de första stegen hur man gör en LI behandlingsplan samt lär sig utföra standardprotokollet, baslinjeprotokollet, PTSD protokollet och utökat standardprotokoll. OBS! En fördjupad planering kan inte göras utan kännedom om övriga protokoll som lärs ut och ingår på Fortsättningskursen och Avancerade kursen.

Under Grundkursen kommer deltagarna att träna på varandra och få kunskap om vikten av intoning mellan terapeut och klient. Standardprotokollet kommer grundligt att gås igenom och övas på. En demonstration av standardprotokollet på någon av deltagarna kommer utföras av någon av lärarna. Andra protokoll såsom PTSD-protokollet, utvidgat standardprotokoll och baslinjeprotokollet kommer att gås igenom muntligen. Inlärning sker i en kombination av övning, filmvisning, livedemo, och föreläsning. Det finns tid för frågor och diskussion.

De två kursdagarna innehåller tre övningstillfällen där deltagarna tränar Standardprotokollet i tre olika positioner; terapeut, klient och observatör. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro och att man deltar fullt ut under alla tre övningstillfällen.

Efter grundkursen har deltagarna verktyg för att börja använda Lifespan Integrations standardprotokoll med sina klienter.

Vi rekommenderar terapeuter att ta handledning av en godkänd LI-handledare (listade på hemsidan) vid ett eller flera tillfällen efter kursen för att få stöd och vägledning i att börja arbeta med LI. Handledning kan även fås per telefon eller Skype och kan ske både individuellt och i grupp.

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas till en annan Lifespan utbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

 

Utbildningskrav för deltagande i Lifespan Integration grundkurs

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller motsvarande.

För att få en motsvarande utbildning godkänd, mejla till kontakt@lifespansverige.se

Psykologstudenter, som har handledning och går sista året av sin utbildning, kan gå kurserna till ett reducerat pris: 3.000:- plus moms.

Vill man gå om kursen så får man gå till reducerat pris: 3.000:- plus moms

 

Fortsättningskurs

Lifespan Integration Fortsättningsskurs – 2 dagar

Terapeuter uppmanas prova att använda LI med några av sina mer stabila klienter före deltagande på Lifespan Integration Fortsättningskurs.

Vi rekommenderar att ta handledning av en godkänd LI-handledare (listade på hemsidan) vid ett eller flera tillfällen för att få stöd och vägledning i att börja arbeta med LI. Handledning kan även fås per telefon eller Skype och kan ske både individuellt och i grupp.

OBS: Även om LI är ett utmärkt behandlingsalternativ för våra mest fragmenterade och dissocierade klienter, avråds nyutbildade LI-terapeuter från att behandla denna grupp med LI. LI är inte så enkelt som det verkar vid första anblicken. Oerfarna LI-terapeuter som ännu inte lärt sig att vara intonade med sina dissociativa klienter riskerar att dysregulera den sköra psykiska struktur som håller ihop personen i fråga.

Under fortsättningskursen ligger fokus på anknytningsprotokollet som används för att bygga självstruktur och känslomässig reglering samt födelseprotokollet för att läka kända eller okända födelsetrauma. Deltagarna lär sig skapa individualiserade behandlingsplaner baserat på varje klients unika psykiska struktur och behov.

De två kursdagarna innehåller tre övningstillfällen där deltagarna tränar på och fördjupar sina kunskaper om baslinjeprotokollet i tre olika positioner; terapeut, klient och observatör. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro och att man deltar fullt ut under alla tre övningstillfällen.

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas till en annan Lifespan utbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

Avancerad kurs i Lifespan Integration terapi

Lifespan Integration Avancerad kurs – 2 dagar

Under Lifespan Integration Avancerad kurs lär sig terapeuterna hur LI används för att reparera tidiga brister i anknytningen genom att integrera neurala nätverk och bygga nya självstrukturer hos de mest dissociativa klienterna. Även klienter diagnostiserade med DID och DDNOS inkluderas.

Fokus under denna kurs kommer att vara på hur man som terapeut behåller sin intoning till klienter med de mest dissociativa försvarsstrukturerna, samt hur man håller dem närvarande genom sessionen, främst under Steg 6 – Tidslinjen. Deltagarna kommer att lära sig hur man strukturerar och implementerar behandlingsplaner för klienter med en historia av tidiga trauman och försummelse.

Efter Avancerad kurs kommer terapeuterna som deltar förstå hur det ”känns” och ”ser ut” att arbeta med kärnjaget hos klienter med DID jämfört med att arbeta med ett av klientens alteregon. För att kunna arbeta med och integrera en klients dissociativa och sköra självstruktur krävs förmåga att vinna tilliten hos klientens kärnjag. Att arbeta med kärnjaget är nödvändigt för att skapa integration.

Alla protokoll repeteras och deltagarnas förståelse fördjupas genom övningar i intoning, filmvisning samt genom diskussioner av fallbeskrivningar.

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas till en annan Lifespan utbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

Kursfakta

Krav: Sökande måste ha utbildning till psykoteraput minst steg 1 eller motsvarande.

Kursavgift: 4.200 kr plus moms per kurs. Betalning sker mot faktura.

Psykologistudenter och för dig som vill repetera kursen – 3.000 kr plus moms.

Kursmaterial: Ingår.

Plats: Dinsinsida, Stortorget 3, Gamla stan i Stockholm

Kursledare: Bodil Lindström, Ismini Ohm-Zalitis och Kristina Pettersson

Arrangör: Lifespan Integration Sverige kontakt@lifespansverige.se