2017 12 18

Lifespan integration – min erfarenhet.

Jag har under mitt liv i jakt på sinnesro provat många olika terapeutiska metoder allt från samtalsterapi, Psykodynamisk terapi och KBT. Problemet för mig är att jag alltid gömt mig bakom mitt förnuft och min förmåga att uttrycka mig vilket har lett till att jag mer eller mindre glidit igenom terapin ohjälpt.

När jag kom till LI-terapeuten första gången visste jag inte vad jag skulle vänta mig. Jag hade en vag bild av vad “Lifespan integration” innebar som jag läst mig till på nätet. Jag hade fått i uppgift att skriva ner en minneslinje med start vid mitt första minne fram till idag.

Nu började min resa tillbaka genom livet och nu kunde jag inte ta hjälp av varken förnuft eller väl uttryckta ord. Helt plötsligt stod jag där som det “nakna” lilla barnet, hjälplös och utsatt och alla mina känslomässiga skydd raserades. För första gången kunde jag komma i kontakt med mina äkta känslor i ett terapisammanhang.

Att få gå tillbaka till traumatiska händelser i mitt liv, att möta mig själv som det lilla barnet och jobba med dessa situationer har varit ovärderligt för mig. Att också få uppleva det magiska i när “rustningen” rämnar och att helt och hållet känna tillit i den terapeutiska processen. Visst är det också utmanade och ibland jättejobbigt att gå igenom allt det svåra. Men det är så värt det. LI-terapeuten och “Lifespan integration” har varit en stor hjälp för mig på vägen genom livet.

Jag önskar att alla som bär på obearbetade svåra händelser i livet skulle få möjlighet att jobba med denna metod. Jag kan starkt rekommendera detta för den som kanske har svårt att vara närvarande i känslan i samtalsterapi som gärna skyddar sig med att vara förnuftig och på så sätt distanserar sig.

Tack till LI-terapeuten för din närvaro, kunskap och kärleksfulla vägledning under en mycket svår period i mitt liv!
// Stina

Nu är det vår som i skogen vi brukade besöka på mina Lifespanresor. Jag hoppas det är bra med dig och tänker ofta på hur glad och tacksam jag är över att få läka och bearbeta tillsammans med dig!!
Jag ville också berätta att jag är gravid! Och det känns som något som inte vore möjligt utan vårt arbete tillsammans då så mycket föll på plats i mig. Jag tänker ofta på de lilla barnet i mig och på hur läkande det kommer bli att få ta hand om mitt eget barn. Så även om det kan komma vågor av rädsla, och sorg över hur jag själv hade det i magen och tiden efter så vet jag att jag har verktygen för att ta hand om känslorna. Därför ville jag skicka dig denna bilden på han som kommer i september. Stort tack!