Ny studie publicerad. Nytt perspektiv på PTSD kan ge kortare och skonsammare behandling

  • Läker utan att återtraumatisera
  • Löser upp ineffektiva beteendemönster
  • Skapar självförtroende och välmående

Lifespan Integration (LI) är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser.

Lifespan Integration bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. Lifespan integration bygger på den senaste forskningen om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka.

LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör.

Metoden når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Lifespan integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet.

Lifespan Integration har visat sig ge bra och snabba resultat med bland annat ångest, anknytningsproblematik, sexuella övergrepp, posttraumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar (DID).

Efter Lifespan Integration upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de är bättre på att härbärgera sina känslor, känner ökad självkärlek och har större förmåga att uppskatta nära relationer.

Lifespan Integration

Peggy Pace beskriver hur hon upptäckte det arbetssätt som hon utvecklat till metoden Lifespan Integration terapi.

Lifespan Integration – Introduktion av Kristina Pettersson

Ismini Ohm Zalitis & Kari Kamsvåg Magnusson, familjeterapikongress 2018