LI Certifieringskriterier för Sverige

Under certifieringsprocessen lär sig terapeuten att på djupet förstå LI terapi, hur man gör individuella bedömningar och behandlingsplaner samt hur man effektivt kan använda sig av alla protokoll. Certifieringsprocessen innebär också att man genomgår sin egen LI terapi.
När man gått igenom det som krävs för att bli certifierad kan man bli listad på hemsidan under certifierade terapeuter samt ta emot andra terapeuter som är på väg mot certifiering.

LI Certifieringsprocess:

Terapeuter som genomgått LI Grundkurs och önskar att bli certifierade LI terapeuter behöver välja:

 1. En certifierad LI terapeut för att göra sin LI terapi med.
 2. En lärare, som säger ja till att vara den primära handledaren.
 3. En andra handledare med, om möjligt, erfarenhet av kandidatens eventuella specialområde.

När dessa är valda kan kandidaten lämna in det påskrivna dokumentet, Certifieringsansökan, till någon av dessa.
Detta ger LI handledarna och den certifierade LI terapeuten rätt att diskutera kandidatens certifieringsprocess. Detaljer i terapin fortsätter att vara konfidentiella och är inte del av denna diskussion.

Certifieringskandidatens egen LI-terapi med en certifierad LI-terapeut:

 • LI terapin börjar med bedömning och en första planering. Efter de första basprotokoll-sessionerna planeras LI-terapin utifrån kandidatens Typ och Stadie.
 • Certifieringskandidaten går igenom LI´s behandlingsplan inklusive det terapeutiska arbetet genom Stadie I och II tills kriterierna för att gå vidare till Stadie III är mötta. Dessa kriterier finns i manualerna 2, 3 & 4 i kapitlen ”LI Behandlingplanering”. Ytterligare förklaringar finns i kapitlet ”Theory of Core Self” som återfinns i manualen för Grundkurs Del 2. När dessa kriterier är mötta bör kandidaten vara tillräckligt solid för att bedriva god LI-terapi. Det är inte nödvändigt att bli klar med Stadie III, men för att bli certifierad behöver kandidaten ta de Stadie III protokoll som ännu inte erfarits.

Certifiering innebär att:

 1. Kandidaten har gått igenom alla LI kurser som finns tillgängliga vid tidpunkten för certifiering, samt tagit del av alla eventuella uppdateringar som skett under tiden.
 2. Kandidaten har tagit regelbunden handledning under cerifieringsprocessen av minst två LI handledare.
 3. Kandidaten bedriver en aktiv terapiverksamhet där LI ingår minst fem gånger per vecka och har gjort det i minst ett år efter avslutad Avancerad kurs i LI.
 4. Kandidaten uppvisar god förståelse för både LI Behandlingsplanering samt kan ta klienter tryggt igenom Stadie I, II & III. Har tagit minst två klienter till Stadie III i LI terapin samt förstår och kan använda alla LI protokoll.

Att behålla sin Certifiering

LI Certifiering är en kvalitetsstämpel som garanterar att den certifierade terapeuten har den senaste kunskapen om Lifespan Integration. För att behålla sin certifiering behöver man därför hålla sig uppdaterad i metoden genom att ta handledning, enskilda moduler, assistera utbildningar etc. Detta behöver vartannat år följas upp och ses över så någon av dessa fortbildningsalternativ har genomförts.
Detta är nödvändigt för att säkerställa att alla certifierade terapeuter är uppdaterade och behåller denna spetskompetens.

För att behålla sin Certifiering behöver man:

 • Ta handledning, delta i enskilda LI moduler eller assistera LI utbildningar.
 • Hålla sig uppdaterad i LI metoden, inklusive ta egna sessioner i nya protokoll.
 • Ha en aktiv terapipraktik där LI används med minst 5 klienter i veckan samt minst en terapeut som går mot certifiering.
 • Följa upp ovanstående punkter tillsammans med LI Sveriges lärargrupp. Uppföljningen sker i september vartannat år.

Varmt välkommen till Certifieringsprocessen!

LI Sverige