Bethany Balkus, psykolog, har genomfört en forskningsstudie på ett boende för kvinnor i Seattle. 17 kvinnor deltog i denna studie. 

Kvinnorna valde ut ett enda trauma var för behandling enligt LI-metodens Standardprotokoll för att undersöka varaktig integration. Traumat kunde röra sig allt från bilolyckor till svåra situationer i hemmet.

Varje deltagare skattades med Impact of Events (IES) som mäter deltagarens nivåer av undvikande beteende och känslor av invadering i samband med symtom från trauma. Deltagarna fick två Li-sessioner enligt Standardprotokollet i LI, som utfördes av två erfarna LI-terapeuter.

Före varje LI-session var medelvärdena för undvikande beteende och känslor av invadering kring 28 av 30. Efter två LI-sessioner var poängen ungefär 6 av 30. En månad efter den andra LI Sessionen – utan mellanliggande LI-sessioner – fortsatte poängen att minska till ungefär 3.75 av 30.

Balkus studie är en tydlig indikation på att LI kan minska trauma-relaterade symtom.

För ytterligare frågor kontakta Bethany Balkus, PsyD

Bbalkus@nystromcounseling.com

Copyright 2012

Balkus Lifespan Integration Studieresultat

Nalkus Reasearch study results