Showing 19 from 19 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Advanced Filters

 • Addictions
 • ADHD
 • Adoption
 • Adults
 • Anxiety
 • Burn out
 • Children
 • Couples
 • Depression
 • Domestic Violence
 • Eating Disorders
 • Emotional dysregulatuion
 • Families
 • Groups
 • LGBTQ
 • Online consultations
 • Phobias
 • Relational issues
 • Self confidence
 • Sexual Abuse
 • Sexual issues
 • Sleep disorders
 • Teens

Socionom, grundutbildad i psykodynamisk relationell psykoterapi, grundutbildad i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot behandling, certifierad symboldramaterapeut och Lifespan Intergration-terapeut. Linköping, Sweden

Familjeterapeut och Leg HS-Kurator

Jag är familjeterapeut, legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och utbildad LI-terapeut. I mitt arbete träffar jag personer med oro, rädslor, nedstämdhet, trauman, destruktiva kommunikations- och relationsmönster. Jag har lång erfarenhet av att…

Leg. psykoterapeut, socionom

Leg. psykoterapeut och socionom. Bedriver psykoterapi med vuxna och unga vuxna på ISTDP-mottagningen Stockholm samt arbetar som psykoterapeut och gruppledare på Ersta Vändpunkten. Utbildad LI-terapeut 2019-2021 Swedish & French 118 24 Stockholm

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Certifierad Schematerapeut

Jag har arbetat med Lifespan Integration i flera år och hjälpt många personer att “ladda ur” svåra minnen. Jag har framgångsrikt behandlat personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och i vuxen ålder, personer som levt…

leg. Psykoterapeut

Hej! Jag är leg. Psykoterapeut (KBT), socionom, bildterapeut och LI-terapeut. Har ca 20 års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom området psykisk ohälsa och psykosocial problematik. Jag arbetar med samtliga patientgrupper, både…

Annika Geijerstam I do not work on the basis of a single method, but see what each individual needs. I use the kind of tool I find most effective and adequate in relation to each individual and in relation to the kind of problem the individual…

Jag arbetar med psykoterapi, neurofeedback och Lifespan Integration. språk: English, Swedish Gamla Masthugget, Göteborg

Åsa Karlsson LI-terapeut, avancerad nivå. Utbildad 2004 av Peggy Pace och har 2019 uppgraderat med den vidareutveckling som skett av metoden. Jag är Leg. Psykoterapeut och Leg. Sjukgymnast med specialistkompetens inom Mental Hälsa. Min…

LI-terapeut advanced (Steg 3 och kan arbeta med samtliga Lifespanprotokoll). Jag är i grunden behandlingspedagog, certifierad beroendebedömare (ADDIS), utbildad samtalsterapeut (MI, Lösningsfokuserad korttidsterapi), och har omkring 30 års…

Sara Lee Leg psykoterapeut och fil kand Socialpsykologi. Utbildad i Lifespan Integration på avancerad nivå. Jag jobbar i privat mottagning i gamla stan i Stockholm och har flera års erfarenhet av behandling med Lifespan bland annat på Wonsa-kliniken…

Bodil Lindström Jag arbetar med, handleder och utbildar i Lifespan Integration. Både “live” och via internet då Lifespan Integration fungerar mycket bra även via internet. Jag använder även andra metoder såsom IFS, Bodysense, som lämpar…

Kari Kamsvåg Magnusson I am a licensed psychotherapist (family therapist) and certified Lifespan Integration therapist. I have been working with families in the social care system as family therapist for the last twenty years. Since 2015 I have used…

Conväxa Psykoterapi och Handledning AB

Socionom, leg psykoterapeut, handledare Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, LifeSpan, symboldrama, psykodrama. Bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med vuxna, både individuellt,…

Jag arbetar med, handleder och utbildar i Lifespan integration.

Leg. Psykoterapeut, Dipl. Dansterapeut, Instruktör i mindfulness.

Jag arbetar med, handleder och utbildar i Lifespan Integration. Dininsida Stortorget 3 111 29. Stockholm  

Licenced Psychotherapist, B.Sc in Behavorial Science

I have an advanced Life Span Integration training, (Level 3) and been working with different trauma treatments for many years. When needed I also integrate other modern psychotherapy methods, such as a relational, affect and compassion focused…

Jag är legitimerad psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut, danspedagog och handledare. Sedan 2019 även certifierad Lifespan terapeut. Mer än 20 års arbete som psykoterapeut har gett mig en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor…

My profession is Cognitive Psychotherapy and I have had my own practice since 2013. Previously, I have worked 11 years in a anthroposophical hospital in Järna, a city north of Stockholm, Sweden, where I had patients both at the hospital and at the…

Jag har steg 1 utbildning i psykodynamisk psykoterapi, är auktoriserad kroppsterapeut och symbol terapeut. Leder grupper i stresshantering och Mindfulness. Jobbar sedan många år med naturbaserade  shamanska metoder. Språk: Svenska, Engelska…